Verplicht pensioenplan bij scheiding?

Pensioen is nou niet het leukste onderwerp om te bespreken tijdens een echtscheiding. Vaak is het ook nog zo ver weg dat niemand zin heeft om daar nu al over na te denken. Toch is pensioen een belangrijk punt op de ‘scheidingsagenda’……..

Pensioenplan moet ex behoeden voor ellende

Anniek Drenth Mediation - Echtscheiding - Scheiden - Mediation

De pensioenfondsen en verzekeraars willen dat er een verplicht pensioenplan komt bij scheidingen. Nu spreken partners vaak niets af over het pensioen en dat kan later tot problemen leiden.

In de praktijk wordt er vaak niets geregeld. De scheidende echtelieden hebben wel andere dingen aan hun hoofd, zoals de omgangsregeling met de kinderen. Ook bij de scheidingsprofessionals is vaak geen aandacht voor het pensioen.

De huidige situatie gaat uit van verevening. Dat wil zeggen dat de ex-partner recht heeft op de helft van het pensioen. Daar zitten wat haken en ogen aan. Zo krijgt de ex-partner zijn of haar deel pas uitgekeerd wanneer de ander met pensioen gaat. Bovendien moeten scheidende partijen wel binnen een bepaalde periode melden bij het pensioenfonds dat er sprake is van verdeling van het pensioen. Gebeurt dit niet, dan krijgt de ex-partner niet automatisch zijn of haar deel uitbetaald. Om dat alsnog te regelen, is er vaak weer contact nodig met de voormalige partner, en dat is niet altijd wenselijk.

Wetsvoorstel

In een nieuw wetsvoorstel wordt de verdeling automatisch geregeld. Als er geen andere afspraken worden gemaakt over de verdeling, krijgt de ex-partner de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of samenwonen is opgebouwd. Dat heet conversie. Het verschil met nu is dat die verdeling direct wordt doorgevoerd bij de pensioenuitvoerder. De ex-partner kan ook zelf bepalen wanneer het pensioen ingaat. Hij of zij is niet langer afhankelijk van het moment waarop hun ex met pensioen gaat.

Op papier lijkt het goed geregeld in de toekomst. Toch pleit de Pensioenfederatie voor een verplicht pensioenplan. ,,Als de partners niets regelen bij scheiding volgt er conversie. Die is onomkeerbaar”, aldus Ros.

In de huidige situatie gebeurt de verdeling van de pensioenen op initiatief van de scheidende echtelieden. Straks gaat die verdeling automatisch, tenzij andere afspraken worden gemaakt. Die moeten tijdig worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De conversie kan na het uitspreken van de scheiding niet meer worden teruggedraaid. ,,Afwijkende afspraken moeten dus tijdig worden gemeld bij de pensioenuitvoerder”, waarschuwt de Pensioenfederatie.

Gedoe

Dat kan een hoop gedoe opleveren, vreest de Pensioenfederatie. Scheidingsprofessionals kunnen met een claim worden geconfronteerd, omdat ze bij een scheiding niet hebben gewezen op de mogelijke gevolgen voor het pensioen. En de pensioenuitvoerders krijgen boze en teleurgestelde klanten aan de telefoon. Dat willen ze voorkomen.

Met een verplicht pensioenplan bespreken de partijen straks expliciet wat de mogelijkheden zijn en wat de financiële consequenties zijn van elke keuze. Op het jaarlijks pensioenoverzicht staat straks weliswaar hoe hoog het pensioen wordt na de conversie, maar veel mensen lezen dat overzicht niet. Als direct duidelijk is welk gat er in het pensioen wordt geslagen na een scheiding, kunnen mensen nog zelf maatregelen nemen dat tekort aan te vullen.

 

 

Daarom ben ik MfN-registermediator

Kijk hier het mooie filmpje over de kwaliteit van mediators die ingeschreven staan in het register van de Mediatorsfederatie Nederland.

De week van de Mediation 15 t/m 19 oktober 2018

week van de mediation echtscheiding mediator soesterberg

Voor de tweede keer organiseert de Nederlandse Mediatorsvereniging De week van de Mediation. Tijdens deze week staan de deuren voor u open en kunt u antwoord krijgen op al uw vragen die te maken hebben met echtscheiding en mediation.

Waarom nou een week van de mediation?

Bijna iedereen is inmiddels wel bekend met de term ‘mediator’. Maar wat doet een mediator eigenlijk precies? En hoe werkt mediation bij echtscheiding? Helaas bestaat hier nog heel veel onduidelijkheid over. Een mediator wordt tenslotte nog regelmatig verward met een advocaat of een(relatie) therapeut. Om antwoord te krijgen op deze vragen vinden en er tijdens deze week van de Mediation over het hele land activiteiten plaats.

Op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober kunt u tussen 17.00 en 19.00 uur met al uw vragen over het beëindigen van de relatie terecht tijdens een gratis inloopspreekuur. U kunt tijdens dit spreekuur antwoord krijgen op al uw vragen die te maken hebben met echtscheiding maar ook of mediation voor u geschikt is. Als attentie krijgt u het Mediation Magazine mee naar huis boordevol informatie over mediation en leuke interviews.

Om de privacy te waarborgen en om wachttijden te voorkomen bij interesse graag even een mailtje naar info@anniekdrenthmediation.nl of vul het contactformulier in op de website.

 Ik hoop u in Soesterberg te mogen begroeten op 16 of 17 oktober aanstaande!

 

 

Financieel advies bij scheiding ook voor mensen met een kleine beurs

Uit onderzoek blijkt dat een grote groep mensen financieel advies bij bijvoorbeeld een scheiding niet kunnen betalen. Aegon komt met een ‘actieplan’ waarbij financieel advies bij scheiding ook voor mensen met een kleine beurs  toegankelijk wordt.

financieel advies bij scheiding mediator zeist

Lees meer

Direct hulp bij scheiding en relatieproblemen

Loopt u tegen problemen aan binnen de relatie en/of  overweegt u een scheiding?

Soms is het dan prettig om even te ‘sparren’ met iemand die blanco in de situatie staat, een luisterend oor biedt en u ten slotte een professioneel advies en/of tips kan geven waar u weer mee verder kunt.

Sinds kort werk ik samen met Mieke van der Linden, mediator in Apeldoorn. Omdat ik het erg belangrijk vind dat er meer informatie komt voor mensen die een echtscheiding overwegen of relatieproblemen hebben bestaat vanaf 9 mei j.l. de hulp- en advieslijn

scheiding en relatieproblemen mediation

Deze telefoonlijn is er voor allerlei vragen die te maken hebben met relatieproblemen en/of echtscheiding. U kunt hier terecht voor een luisterend oor maar ook kunt u hier terecht voor antwoorden op allerlei vragen.

Vrijwel alle experts hebben jarenlange beroepservaring en een eigen praktijk. Of het nu gaat om scheiden of blijven, financiële zaken, zorg voor de kinderen, verdriet, conflicten, of hoe het beste om te gaan met uw ex-partner….

met elke vraag kunt u bij ons terecht.

Bel 0900-0609 en u krijgt direct één van onze adviseurs aan de lijn (€ 0,90 per minuut).

 

De ‘scheidingsatlas’, wat is dat?

TNO ontwikkelt de ‘Scheidingsatlas’

Dat kinderen enorm te lijden hebben onder de scheiding van hun ouders is voor iedereen een bekend gegeven. Een scheiding kan een van de meest traumatische gebeurtenissen zijn in het leven van een kind. Nu is uit onderzoek gebleken dat kinderen van gescheiden ouders zelf ook vaak slechter presteren, een grotere kans hebben om in de problemen te raken en later zelf ook vaker scheiden. 

In het Algemeen Dagblad van dinsdag 10 april j.l. las ik een artikel over deze problematiek voor kinderen na een scheiding en de rol die ouders hierin spelen. De schade die een scheiding bij kinderen kan aanrichten is te beperken als vader en moeder hun verantwoordelijkheid pakken en zorgen dat de kinderen niet meegesleept worden in hun conflicten. Ouders zijn zich hiervan vaak wel bewust maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om dit voor elkaar te boksen, je bent tenslotte niet voor niets van elkaar gescheiden.

Bij een echtscheiding is het de bedoeling dat ouders afscheid van elkaar nemen als partner en samen als ‘collega’ ouders verder gaan. Dit klinkt een stuk makkelijker dan dat het is. In mijn praktijk maak ik het vaak genoeg mee dat ouders elkaar voor alles en nog wat uitmaken en elkaar dingen blijven verwijten die niet meer aan de orde zouden moeten zijn omdat ze uit elkaar zijn/gaan. Het doorbeken van deze lijn blijkt moeilijk.

Ouders kunnen na een scheiding elkaar het best gaan zien als collega’s. Een collega hoef je niet aardig te vinden maar je gaat wel op een fatsoenlijke en zakelijke manier met elkaar om waardoor samenwerken niet voor problemen hoeft te zorgen. Het AD noemt hierbij als handvatten; korte zakelijke emails, heldere afspraken en vooral geen persoonlijke boodschappen.

ouders en scheidingsatlas en echtscheiding

Om ouders hier een handje bij te helpen heeft TNO de ‘Scheidingsatlas’ ontwikkeld. Deze training voor ouders is er in twee varianten; een online training en een groepsprogramma van twee bijeenkomsten. Ouders leren tijdens deze training om een manier van samenwerken te vinden zodat er minder discussie ontstaat. Er wordt bij deze training onderscheid gemaakt tussen coöperatief ouderschap en parallel ouderschap.

Bij coöperatief ouderschap (het woord zegt het al) is er sprake van het vooropstellen van de behoefte van de kinderen en daarover kunnen overleggen met elkaar. Het kind zal zo buiten de meningsverschillen worden gehouden. Coöperatief ouderschap zal echter niet op alle vlakken mogelijk zijn.

Parallel ouderschap kan voor sommige onderdelen beter uitpakken. Bij parallel ouderschap moet je denken aan de manier zoals collega’s met elkaar omgaan, kort en bondig maar vooral zakelijk. Bij parallel ouderschap zullen persoonlijke boodschappen buiten beschouwing worden gelaten. Het mooie van deze twee manieren van ouderschap is dat ze naast elkaar gebruikt kunnen worden. Op sommige vlakken kunnen ouders wel samenwerken en bij sommige onderwerpen is het beter om het contact strikt zakelijk te houden.

In de training van TNO leren ouders te begrijpen wat hun kind voelt. Ouders gaan in deze training zelf ervaren hoe het is om tussen twee partijen in te zitten. Ook leren ouders wat ze voor zichzelf kunnen doen, dat is ook heel bepalend voor het welzijn van de kinderen. Dus met andere woorden: ‘durf ook om hulp te vragen’

Voor meer informatie ga naar TNO.nl/atlas of bel me voor meer informatie. Nog even een leuk puntje van aandacht; de training is geheel gratis!

Wat verandert er in 2018?

Beperkte gemeenschap van goederen

Voor 2018 trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen als er verder geen afspraken op papier waren gezet. Gemeenschap van goederen houdt in dat (bijna) alles van jullie samen is en dus bij scheiding alles fifty-fifty verdeeld moet worden, zowel de bezittingen als de schulden.

Per 1 januari 2018 is dit niet meer het geval. Als je nu niets regelt voordat je gaat trouwen trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen maar in beperkte gemeenschap van goederen. Wat houdt dit nou precies in?

Lees meer

 

 

Villa Pinedo

Bij Villa Pinedo zijn kinderen van gescheiden ouders de ‘experts’ en delen zij hun ervaringen met andere lotgenoten, onder andere via een forum.

Marsha Pinedo, de oprichtster van de stichting, was te zien bij Koffietijd waar zij samen met Or van 18 uit kwam leggen waar de stichting voor staat en wat het ‘Buddyproject’ nou precies inhoudt.

Hierbij de link naar de uitzending.

Wijziging in MfN-regelgeving per 1 februari 2017

Per 1 februari 2017 zijn er twee belangrijke wijzigingen in de MfN-regelgeving. Eén wijziging heeft betrekking op het Mediationreglement (artikel 8).

De andere wijziging heeft betrekking op de Gedragsregels voor de MfN-registermediator (artikel 9 met toelichting).

Bekijk alle wijzigingen